kontakt

  Evićev put 11, 51211 Opatija,
  Hrvatska

  +385 51 318 509
  +385 91 1706 067

  info@union-projekt.eu
  info.union.projekt@gmail.com

  Direktor: Boris Krbavčić, dipl.oec.
  Registracija: Trgovački sud Rijeka
  Broj registracije:
  MBS: 040143078
  OIB: 33285412257
  Odgovorna osoba za zastupanje:
  Boris Krbavčić, dipl.oec.
  Evićev put 11, Opatija, Hrvatska